Site logo
Site logo
myExtraContent1
myExtraContent5

Business Strategy in Telecommunications

Site logo
Nederland:

Bedrijfsleven:

- Ontwikkelingsplan, Netwerkarchitectuur, Tender Document, Directievoering van de aanleg en het ontwikkelen van management-tools; ten behoeve van een all-IP multi-operator coöperatief netwerk. Een actief breedbandnet van en voor alle bedrijven in het gebied.

- Strategische Verkenning ICT-Infrastructuren bedrijfslocatie Noorderveld gemeente Zaanstad; de Kamer van Koophandel Amsterdam.

- Voorverkenning en Plan van Aanpak ICT-infrastructuren in Noord-Nederland; de N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij

- Strategische verkenning, kosten/baten analyses en advies/ontwerp nieuwe voicenetwork (hoofdkantoor en filialen); de Bijenkorf B.V.

- Strategische verkenning telecom aspecten Internet access-services Sdu Database Publishing.

- Strategische studie exploitatie telecom diensten aan derden NV Sep Arnhem - Strategische studie telecom-diensten NV PNEM

- Strategische studie telecom-diensten NV REGEV Hilversum


Openbare sector:

- Strategisch onderzoek gemeenschappelijke inkoop en netwerkontwikkeling telefonie voor de gehele overheid in Nederland.


Ministeries:

- Strategische verkenning efficiency telefonie Ministerie VROM.

- Ontwerp, directievoering en ontwikkelen van het netwerkmanagement van de telecom-infrastructuur (spraak en data) voor de Rijkskantorengebouwen Hanzeland Zwolle en Ceramique Maastricht.

- Ontwerp, directievoering van de telecom-infrastructuur (spraak en data) voor het kantoor van de hoofddirectie Kadaster Apeldoorn.

Provincies:

- Ontwikkelen "Raambeleid ICT-Infrastructuren voor de bedrijfslocaties in de Provincie Noord-Holland" in opdracht van de provincie Noord-Holland. Evenals het opstellen van een haalbaarheidsstudie en schetsontwerp van een breedbandig multi-operator netwerk op een nieuw bedrijfsterrein in een „pilot”-gemeente.

- Ondernemingsplan voor een gemeenschappelijke telematica-service organisatie voor de Noordelijke vervoersbranche in opdracht van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe.

Gemeenten:

- Strategische verkenning en ontwerp all-IP multi operator coöperatief netwerk, DeBlaricummermeent

- Strategische Verkenning ICT-Breedband Infrastructuren voor het bedrijfsleven in Oost.Gelderland. In opdracht van de samenwerkende gemeenten.

- Haalbaarheidsstudie en schetsontwerp van een breedbandig multi-operator netwerk op een nieuw bedrijfsterrein in een "pilot"gemeente in de provincie Noord-Holland.

- Operationeel Beleidsplan breedbandige en multi-operator ICT-infrastructuur nieuwe woonwijk in de provincie Flevoland.

- Strategisch advies CAI-telecom-net (verkoop cq inzet als instrument voor de economische ontwikkeling) Gemeente Alphen a/d Rijn.

- Strategische studie voor een telematic-office in de Gemeente GroningenBuitenland:

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

- Beoordelingsmissie export openbare telefooncentrales voor turn-key project public network PR China.

- Beoordelingsmissie export telefoonkabel voor turn-key project public network Ghana.

- Beoordelingsmissie export telefoonkabel en transmissieapparatuur voor turn-key project public network Kenya.

- Beoordelingsmissie export telefoonkabel voor turn-key project public network Zimbabwe.


Canadese Federale Overheid:

- Marktstudie telecom in Nederland.
myExtraContent7
myExtraContent8