Site logo
Site logo
myExtraContent1
myExtraContent5

Business Strategy in Telecommunications

Site logo
Mediamation Consultancy B.V. is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau voor telecommunicatie. Het bureau is opgericht in 1984.

Next Generation Infrastructures and -Networks, all-Ethernet/IP systemen, traditionele telefonie, -datacom en ICT-infrastructuren.

Informatie en communicatie zijn voor bedrijfsleven en overheid van wezenlijk belang. De gebruiker van ICT-infrastructuren en -diensten stelt, in een markt met sterk toenemende nationale en internationale concurrentie, eisen aan de op zijn behoeften toegesneden voorzieningen.

Ook richten regionale overheden in toenemende mate hun beleid op breedband toegang, als een essentiële vestigingsfactor voor bedrijvigheid en burgers. Ook voor de buitengebieden. Vaak in de vorm van coöperaties.

Het bureau biedt een zelfstandige onafhankelijke visie in deze, sterk veranderende, ontwikkelingen en het heeft een ruime ervaring op de gebieden techniek, economie, marketing, e-business en organisatie in samenhang met ICT-infra/telecommunicatie.
myExtraContent7
myExtraContent8